Jeśli moje dziecko nie słyszy, to ja nie umiem mówić.
Aby wyzwolić się z kalectwa, musimy nauczyć się rozmawiać.
fonogesty_logo logo_spa
KONFERENCJA 2012
FONOGESTY
Szkoła dla rodziców
Polskie Stowarzyszenie Metody Fonogestow
CENiSS
Linki
w pigulce


System Fonogestów
układ palców dla każdej samogłoski,
po której nie ma społgłoski


System Fonogestów
lokacje dłoni dla samogłosek
1. Lokacja pierwsza - policzek

i - igła, miś, pani
u - ulica, ósmy, bułka, góra, tu

2. Lokacja druga - usta

e - Ewa, mleko, nie
o - Ola, kot, oko

3. Lokacja trzecia - broda

ę - gęś, idę, *zęby, *mięta, *męka
ą - wąsy, idą, *dąb, *kąt, *łąka

4. Lokacja czwarta - szyja

a - Ala, mama,
y - mysz, dobry

5. Lokacja piąta - obok twarzy

W tej lokacji zatrzymujemy dłoń w czasie wymawiania każdej spółgłoski, po której nie ma samogłoski.System fonogestów
układy palców dla spółgłosek
Układ 1 Układ 2

m   t   ż (rz)

m'   t'

ł   d   ch   (h)
Układ 3 Układ 4

b   c   sz

b'   ć

p   dz   l

p'   dź   l'
Układ 5 Układ 6

r   s   g

r'   ś   g'

k   z

k'   ź
Układ 7 Układ 8

w   cz

w'   j

f   n   dż

f'   ń


Fonogesty.org